Categories
FlexBox (फ्लेक्सबॉक्स) प्रशिक्षण

flex-direction (flexbox properties)

आता आपण flexbox च्या सर्व properties आणि values समजून घेऊ.
सर्वप्रथम flex-direction च्या values समजून घेऊ

आपण flex-items ची दिशा इथे ठरवतो, ते कुठून चालू झाले पाहिजे आणि कुठे संपले पाहिजे.
flex-direction ह्या property च्या ४ values आहेत.

row हि default value असून ती देण्याची तशी फारशी गरज नसते, फक्त कधी एखादी आधीच दिलेली स्टाईल मिटवून नॉर्मल करण्यासाठी आपण वापरतो. row valule flex-items एका बाजूला एक, डावीकडून उजवीकडे एक रेषेत करते , ते main-axis वर असतात

row-reverse value main-axis वर flex-items उजवीकडून डावीकडे एका रेषेत करते

column value main-axis ला cross-axis करते, म्हणजे flex-items वरून खाली एका खाली एक करते

column-reverse value cross-axis वर flex-items खालून वर करते

हे चित्र पाहून सहज समजेन