Categories
FlexBox (फ्लेक्सबॉक्स) प्रशिक्षण

flex-wrap (flexbox properties)

flex-wrap च्या ३ values आहेत

wrap हि default value आहे. ह्यात flex-items डावीकडून उजवीकडे आणि वरून खाली आपोआप सामावून घेतले जातात

nowrap value मध्ये flex-container बाहेर flex-items चालले जातात पण ते एकाच रेषेत राहतात

wrap-reverse value मध्ये flex-items उजवीकडून डावीकडे आणि खालून वरती सामावून घेतले जातात

हे चित्र पाहून सहज समजेन